Ugdymas Pamokų laikas

RASEINIŲ RAJONO ŽAIGINIO PRANCIŠKAUS ŠIVICKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010-2012 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS


Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 


Mokinių priėmimas į mokyklą 


Mokinių taisyklės 


Spausti ant pavadinimo


1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.55-11.40
5. 12.05-12.50
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40