Bendruomenė Pamokų laikas

BENDROJI INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ

Mokyklos pavadinimas- Raseinių rajono Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinė mokykla
Mokyklos tipas- pagrindinė mokykla
Juridinio asmens kodas: 190104359 
Steigėjas, savininkas- Raseinių rajono savivaldybės taryba
Mokomoji kalba- lietuvių
Mokymo formos- dieninė
Mokyklos adresas- Mokyklos g.1.Žaiginio k., Šiluvos sen., Raseinių r.
Pašto kodas- 60445
El. pašto adresas: zaiginiopm@raseiniai.lt
Telefonas- 8 428 20036

Dirbančių pedagogų sąrašas ir kontaktai(spausti čia)

ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė:  Rita Šilvienė
Tikslus pareigų pavadinimas: direktorė
El. pašto adresas: rita silviene@bitupis.lt
Tel.: 8 428 20036

Vardas, pavardė:  Gitana Rašimienė
Tikslus pareigų pavadinimas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui
El. pašto adresas: gitana.rasimiene@gmail.com
Tel.: 8 428 20036

Vardas, pavardė:  Vaidas Valinčius
Tikslus pareigų pavadinimas: ūkvedis
El. pašto adresas: vvalincius82@gmail.com

Vardas, pavardė:  Dalia Valinčienė
Tikslus pareigų pavadinimas: raštinės vedėja
El. pašto adresas: zaiginiopm@raseiniai.lt
Tel.: 8 428 20036

SAVIVALDA

MOKYKLOS TARYBA

Tėvai

Jūratė Dabžanskienė- narė
Albinas Kuvikas- narys
Ligita Kuzminskienė- narė

Mokytojai

Danguolė Radzišauskienė - pirmininkė
Dovilė Juškaitė - narė
Rasa Kriaučiūnienė - narė

Mokiniai

Gintarė Martyšiūtė- narė
Giedrė Šimkutė  - narė
Odeta Neverdauskaitė - narė

MOKYKLOS PREZIDENTĖ
Gintarė Martyšiūtė
(10 klasė)

MOKINIŲ TARYBA 2011-2012 m.m.

Vardas, pavardė 

Klasė 

Karolina Kunickaitė

5 kl.

Roslana Maurickaitė

6 kl.

Artūras Pėteraitis

7-8kl.

Odeta Neverdauskaitė

9 kl.

Giedrė Šimkutė

10 kl.

Gintarė Martyšiūtė

10 kl.

 

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.55-11.40
5. 12.05-12.50
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40